Bestyrelsen


Stentevang børnehave er en selvejende institution, hvilket betyder, at bestyrelsen er en selvstændig, juridisk enhed. Bestyrelsen får dermed ikke uddelegeret opgaver af Faaborg-Midtfyn kommune, men har selv ansvaret.

Som bestyrelse har man indflydelse på ansættelse af personale, generelle beslutninger vedr. børnehavens formue og drift, tilrettelæggelse af forskellige forældrearrangementer m.v.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer + 2 suppleanter, som vælges på den årlige generalforsamling, af og blandt forældre til børn, der er indskrevet i Stentevang børnehave. De to suppleanter deltager også i bestyrelsesmøderne, men har dog ikke stemmeret.

Der afholdes 5-7 bestyrelsesmøder om året, hvor lederen deltager sammen med en repræsentant fra personalet.