Velkommen til Stentevang – den grønne børnehave og vuggestue

Velkommen til Stentevang børnehave og vuggestues hjemmeside.

Klik her for tilmelding til vores nye vuggestue.

Vi er en af Ringes ældste børnehaver og har siden 1974 haft til huse på Banevænget 28 i den nordlige ende af Ringe på midtfyn.

Vi har altid været en selvejende børnehave, men fra d. 1.1.11 startede vi op som privat børnehave.

Vi er af den overbevisning, at vi som private kan imødekomme flere behov i børnefamilierne samt have mere tid til vores pædagogiske arbejde.

Vores pædagogiske fokus er lagt på udelivet, livet i naturen samt en anerkendende måde at omgås hinanden på i ” huset”.


Stentevang er godkendt som en grøn institution, hvilket betyder at vi værner om miljøet, sparer på ressourcerne og lærer bla.børnene at færdes i naturen og passe på den. Ligeledes lære børnene også at sortere affald.

I denne læringsproces ligger arbejdet med barnets sprog og motorik godt indarbejdet.

Hvad kan vi tilbyde? Jo vi kan tilbyde en tryg lille børnehave med plads til 40 børn, 6 stabile voksne der ser det positive i hverdagen og det samvær vi har med børnene. Vi ved at det smitter, vi har masser af omsorg og et super godt læringsmiljø.

Desuden giver vi os tid til familierådgivning, da familien for os er i fokus.

Da vi er blevet privatiseret vil det betyde for jer som kommende brugere af børnehaven, at I fremover skal kontakte os direkte i børnehaven for at blive skrevet på vores venteliste.


Der kan stadig tilbydes talepædagog, ergoterapeut og psykologbistand, hvis der er brug for dette. Disse ting følger børnene som er helt ligestillet med det kommunale tilbud.


Atter engang- hjertelig velkommen til Stentevang børnehave og vuggestue.