Den grønne børnehave


Stentevang børnehave blev januar 2000 officielt udnævnt til Grøn børnehave.

At være Grøn børnehave betyder, at vi har forpligtiget os til at tænke miljøhensyn ind i vores drift, indkøb, vaner og pædagogik. I praksis indebærer det, at vi kildesorterer alt vores affald og i det hele taget forsøger at reducere vores affaldsmængde. Vi arbejder samtidig systematisk med at reducere el- og vandforbrug.

Ved indkøb af legetøj, diverse materialer, rengøringsmidler m.m. sidestiller vi, så vidt muligt miljøhensyn med pædagogiske og økonomiske hensyn, d.v.s. vi køber miljømærkede, eller på anden vis miljøvenlige produkter.

Mælken vi drikker i børnehaven er økologisk, og vi køber økologiske madvarer, men med en prioritering i forhold til vores budget.

Børnene og grøn børnehave 

Vi tilstræber at miljøhensynet er en naturlig del af hverdagen for både børn og voksne. Børnene inddrages i det omfang og på de områder vi vurderer, de er i stand til. Vi har affaldsspande til pap, papir, plastik, kompost, hønsemad m.m. på stuerne eller i køkkenet.

I dagligdagen minder vi hinanden om at slukke lystet, når sidste mand forlader rummet, eller når dagslyset er så stærk, at vi ikke behøver hjælp fra lamperne.

Vi leger og frådser ikke med det rene vand fra vandhanerne, men bruger det med omtanke. Udenfor leges der med vand fra en regnvandstønde.

Vi tager emnerne vand, varme, el, affald, formuldningsproces m.m. op som temaer, med lejlighedsvis snak i børnehøjde og via sjove eksperimenter. Gennem det pædagogiske arbejde forsøger vi at bidrage til, at børnene får nogle gode miljøvaner.

 

Forældre og grøn børnehave

Der er to vigtige ting vi forventer af forældrene i denne sammenhæng, og som vi beder Jer om at respektere.

Det er følgende:

- at der ikke bruges stanniol til madpakkerne

- at der ikke medbringes yoghurtbægre eller anden engangsindpakning
   f.eks. fra figenstænger, mælkesnitter m.m.

Plastbægre, stanniol og meget andet emballage er fremstillet af miljøbelastende materialer og vores holdning er, at man ikke bør købe/støtte produkter som er overemballerede. Vi anbefaler i stedet opbevaringsbøtter, der kan vaskes af og smørrebrødspapir som indpakning.

 

Børnehavens "grønne sang"

Vi er en grøn børnehave

Melodi: Vi er ikke rigtig voksne

For vi er en grøn børnehave
og papir og pap vi samler,
det skal nemlig op til genbrug,
som vi kender.
Sluk for lyset,
luk for vandet
sku' der ellers være andet,
jo, komposten ud i haven det er godt.

For vi er en grøn børnehave,
vi kan li' at være ude,
laver bål og pandekager
gør vi også.
Passer høns og meget andet,
kæmp for flaget,
ja det grønne,
for naturen det er lige noget for os.