Forældresamarbejde 

Forældresamarbejde.

Som privat børnehave lægger vi stor vægt på, at forældrene deltager i deres børns dagligdag, samt støtter op om de forskellige tiltag og arrangementer vi tilbyder. Det er vigtigt med et godt forældresamarbejde til gavn for det enkelte barn og børnehaven som helhed. Det er også af stor vigtighed at forældrene er deltagende i den daglige kommunikation om deres barn.

Forældresamtaler

To gange i løbet af barnets børnehavetid tilbyder vi en forældresamtale. Første gang ligger indenfor det første år og èn igen inden skolestart. er der behov for yderligere samtaler undervejs, står vi gerne til rådighed for en samtale med en af os. Det er samtaler på ca 1/2 time, hvor en eller to personaler deltager.