%20
%0d%0aVore%20pædagogiske%20overvejelser%20i%20den%20anerkendende%20kultur.

%0d%0a

Den%20anerkendende%20kultur%20i%20Stentevang%20bygges%20på%20et%20positivt%20menneskesyn.%20Måden%20vi%20møder%20hinanden%20på,%20personale,%20børn%20og%20familier,%20samt%20vores%20sprog%20-%20og%20kropssprog%20afspejler%20dette%20positive%20menneskesyn,%20så%20vi%20oplever%20en%20dagligdag,%20hvor%20det%20ressource%20–%20og%20værdifulde%20fylder%20mest%20og%20dermed%20lægger%20vi%20vores%20energi%20i%20det%20der%20virker,%20i%20stedet%20for%20det%20der%20ikke%20virker.

%0d%0a

Vi%20respekterer%20barnet,%20som%20det%20er.%20Gennem%20trygge%20og%20udviklende%20omgivelser%20er%20det%20vigtigt%20for%20os,%20at%20lære%20barnet%20både%20at%20værdsætte%20sig%20selv,%20respektere%20andre%20og%20indgå%20i%20sunde%20og%20sjove%20relationer%20til%20andre%20børn%20og%20voksne.

%0d%0a

Stentevang%20er%20et%20lille%20hus,%20hvor%20der%20er%20plads%20til,%20at%20arbejde%20i%20børnehøjde.%20Der%20er%20lyttende%20voksne,%20vi%20har%20en%20dagligdag%20der%20er%20struktureret,%20her%20er%20omsorg%20og%20tryghed%20og%20ikke%20mindst%20genkendelighed.

%0d%0aI%20Stentevang%20børnehave%20arbejder%20vi%20ud%20fra%20vækstmodellen.

%0d%0a

Vækstmodellen%20er%20baseret%20på%20den%20værdsættende%20tankegang,%20som%20vi%20anvender%20til,%20at%20skabe%20en%20positiv%20dialog%20mellem%20børn%20og%20voksne.

%0d%0a

Vi%20anvender%20”solen”%20som%20redskab%20i%20alle%20vore%20forældre%20samtaler.%20På%20denne%20måde%20sikre%20vi%20os,%20at%20vi%20kommer%20rundt%20om%20hele%20barnet,%20både%20fra%20vores%20side%20og%20familiens%20side%20af.%20Vi%20anvender%20endvidere%20solen%20til%20børnesamtaler%20og%20mus-samtaler.

%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a

Den%20gode%20historie…

%0d%0a

Vi%20%20%20kan%20fortælle%20dårlige%20og%20gode%20historier.%20Alle%20historier%20har%20en%20afgørende%20%20%20betydning%20for%20os%20selv%20og%20for%20andre,%20som%20vi%20fortæller%20historien%20om.

%0d%0a

De%20%20%20dårlige%20historier%20hindre%20udvikling.%20De%20gode%20historier%20befordrer%20udvikling.

%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a
%0d%0a%20
);">