Tilmelding

Stentevang vuggestue 

Forældrebetalingen vil følge den kommunale takst, så forældrebetalingen altid ligger 100 kr. over den månedlige kommunale takst. 

Forældre, der modtager tilskud til friplads, skal være opmærksomme på, at kommunen kun yder tilskud i forhold til den kommunale takst, og dermed ikke de sidste 100 kr. om måneden.

Bleer medbringes hjemmefra og barnet selv skal have barnevogn med at sove i.
Vuggestuen tilbyder ikke madordning.

Vuggestuen åbner efter planen den 5. oktober 2015.

I opstartsfasen vil vi give besked om optagelse hurtigst muligt.

 


 

Vi ønsker at tilmelde vores barn i Stentevang vuggestue

Barnets navn:

 Cpr.nr.:

 Mors navn:

 Mors Cpr.nr.:

 Fars navn:

 Fars cpr. nr.:

 Adresse:

 Telefon nr.:

 Mail-adresse:

 Startdato:

 Pasningsbehov:

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Fra kl.

 

 

 

 

 

Til   kl.

 

 

 

 

 

 Pasningsbehovet kan ændres med 1 måneds varsel. Kontakt personalet.

 Dato:_____________

 Underskrift:_________________________

 

Download som pdf (kan udskrives herfra)