Værdigrundlag

Grundlag: Barndommen er den vigtigste periode i et menneskes liv og der hvor fundamentet støbes. Derfor er børnehavens overordnede værdigrundlag, at børnene har en god trivsel i hverdagen. God trivsel opnås gennem nærvær, tryghed og gensidig respekt.

Mål: Sammen med forældrene vil vi støtte barnets alsidige udvikling, så barnet bedre bliver i stand til at klare nye udfordringer.

  • Vi vil udvikle barnets selvstændighed og tro på sig selv, så det på egne betingelser kan vælge til og fra.
  • Vi vil udvikle barnets sociale forståelse, så det kan indgå i sammenhænge med andre, vise hensyn og føle ansvar.
  • Vi vil styrke barnets leg, kreativitet og fantasi, og ved oplevelser i det fri, lære det at værdsætte naturen.
  • Vi vil skabe rammer, der giver mulighed for barnets fordybelse i leg og aktiviteter samt sproglig udvikling.
  • Vi lægger vægt på, at miljøhensynet er en naturlig del i hverdagen, som kan danne fundament for et miljøbevidst voksenliv senere hen.

Se desuden vores lærerplaner, hvor mål og holdninger er uddybet.